Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 29 Νοεμβρίου ορίστηκαν οι εκπροσώπων του Δήμου στα σχολικά συμβούλια, καθώς επίσης και η εκλογή μελών Διοικητικών Συμβουλίων σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή που είναι τα κάτωθι:

Πρωτοβάθμια: Πρόεδρος: Καραγιάννη, Αντιπρόεδρος: Βολίκας. Τακτικά Μέλη: Δημάκης, Κουκάς, Γιατζίδης, Γουρναρόπουλος, Κωνσταντινίδης, Ματζαβράκου, Σιούτας, Αθανασίου, Καρδαράς, Μαστρογεωργοπούλου με αναπληρωματικούς τους Κλειδόπουλος, Συρίγος, Χατζατουριάν, Φερεντίνος, Οικονόμου Δ, Βαφέα, Περαθωράκης, Ευθυμιόπουλος, Ρίσβας Γ, Περαθωράκης Κυπραίου.

Δευτεροβάθμια: Πρόεδρος: Απέργη, Αντιπρόεδρος: Νασιμπιάν, Τακτικά Μέλη: Οικονόμου Δ, Κωνσταντινίδης, Τσιάπης, Δεκούλου, Οικονόμου Γ, Ρίσβας Χ, Μιχαλακόπουλος, Μπούρα, Ανδρέου, Δρόλια με αναπληρωματικούς τους Κρικρής, Ζαβός, Γουρναρόπουλος, Κωνσταντινίδου, Φωτιάδης, Χατζηδημητρίου, Πλατανιώτης, Βιτωράτος, Πατάκα.

Η θητεία των Διοικητικών Συμβουλίων λήγει στις 31/12/2013, ημέρα λήξεως και της τρέχουσας Δημοτικής Θητείας, ασχέτως του όποιου εκλογικού αποτελέσματος των επόμενων Δημοτικών Εκλογών που βάση ΦΕΚ θα πραγματοποιηθούν στις 8/10/2023.