Πώς θα μοιραζόντουσαν οι έδρες του τωρινού μας Δημοτικού Συμβουλίου με τον νέο εκλογικό Νόμο

Γράφει ο Δημήτρης Πανταζής, εκδότης εφημερίδας - τ. Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Σμύρνης

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Κυβέρνησης σχετικά με τον νέο εκλογικό Νόμο που αφορά τον τρόπο εκλογής στην Τοπική Αυτοδιοίκηση οι επόμενες Δημοτικές & Περιφερειακές Εκλογές θα διεξαχθούν στις 8 Οκτωβρίου 2023. Η διάρκεια των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων επαναφέρεται στα 5 έτη, ίδιο χρονικό όριο με την προηγούμενη θητεία και τελευταία που εφαρμόστηκε ο «Καλλικράτης» (2024-2019), εν αντιθέσει με την προ-προηγούμενη θητεία στην οποία και ο συγκεκριμένος Αυτοδιοικητικός Νόμος έκανε την εμφάνιση του (2011-2014). Μάλιστα να σημειωθεί ότι η πρώτη «Καλλικρατική» θητεία ήταν η συντομότερη όλων καθώς δεν διήρκησε ούτε ακριβώς 4 έτη (48 μήνες) αλλά μόλις 44.

Όπως επίσης και η τωρινή θητεία που είναι η πρώτη και μοναδική στην εφαρμογή του «Κλεισθένη» όπου η θητεία διαρκεί παραπάνω από 4 έτη, συγκεκριμένα είναι στους 52 μήνες (1/9/19 με 31/12/23). Η απλή αναλογική καταργείται και επαναφέρεται η ενισχυμένη με τον Δήμαρχο να έχει αυτοδυναμία στο Δημοτικό Συμβούλιο, αφού θα λαμβάνει ξανά «μπόνους» εδρών ενώ αν ο πρώτος συνδυασμός θα συγκεντρώνει 43% θα εκλέγεται από την Α' Κυριακή. Το νέο Σχέδιο Νόμου προβλέπει επίσης μείωση των εδρών στα Δημοτικά Συμβούλια, με πληθυσμιακά κριτήρια.

Έτσι η Νέα Σμύρνη μειώνεται στις 35 έδρες αντί για 41 που είχε (θητείες 2010 – 2014, 2014 – 2019, και 2019 -2023). Ενώ για να εκλέξει κάποιος συνδυασμός Δημοτικό Σύμβουλο θα πρέπει να ξεπεράσει το όριο του 3%. Ήταν 4,5% το 2014, και 6% μέχρι και το 2006. Ας δούμε λοιπόν το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο με τα ποσοστά που έλαβε Μάϊο του 2019 πόσες έδρες θα είχε ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ σήμερα αν ίσχυε τότε το συγκεκριμένο σχέδιο Νόμου προς ψήφιση...

Οι παρακάτω έλαβαν λοιπόν τότε: Τζουλάκης Σταύρος με ποσοστό 37,01 και 12.146 ψηφοδέλτια έδρες 15. Κουτελάκης Γεώργιος με ποσοστό 24,92 και 8.176 ψηφοδέλτια έδρες 10. Λαρίσσης Γεώργιος (ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΝΔ) με ποσοστό 13,92 και 4.569 ψηφοδέλτια έδρες 6 (αρχικές σήμερα 5 λόγω μιας ανεξαρτητοποίησης, για τις επεξηγηματικές ανάγκες του άρθρου όμως θα λέμε 6. Παυλόπουλος Θέμης (ΕΠΙΣΗΜΟ ΣΥΡΙΖΑ) με ποσοστό 12,15 και ψηφοδέλτια 3.987 έδρες 5. Κιουλάνης Ιωάννης (ΕΠΙΣΗΜΟ ΚΚΕ) με ποσοστό 5,95 και ψηφοδέλτια 1.951 έδρες 2. Φραγκούλης Ιωάννης (Μια Πόλη Ανάποδα) με ποσοστό 4,13 και ψηφοδέλτια 1.355 έδρες 2. Οικονόμου Γεώργιος (ΕΠΙΣΗΜΟ ΛΑΕ) με ποσοστό 1,92 και ψηφοδέλτια 630 έδρες 1.

Σημείωση: Εδώ δόθηκε έδρα παρά ήταν χαμηλότερο το ποσοστό της παράταξης από εκείνο που όριζε το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών (801) και πρόκυπτε από το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών, δηλαδή 32.814 διά του συνολικού αριθμούν των εδρών που είναι το 41. Σήμερα λοιπόν δεδομένου ότι ΔΕΝ υπήρχε εκλογή από τον Ά γύρο αλλά από τον Β' με 33 έδρες αντί για 41 που είναι σήμερα και τον νικητή να καταλαμβάνει τα 3/5 τους η κατανομή πιθανώς θα ήταν: Τζουλάκης 20, Κουτελάκης 5 , Λαρίσσης 3, Παυλόπουλος 3, Κιουλάνης 1, Φραγκούλης 1 και Οικονόμου 0.

Η κατανομή των εδρών προκύπτει ύστερα από υπολογισμό του αθροίσματος των έγκυρων ψηφοδελτίων της Αντιπολίτευσης, όσων Δημοτικών Παρατάξεων συγκέντρωσαν άνω του ορίου εισόδου στο Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή με τον νέο Νόμο 3% Στην προκειμένη περίπτωση από τις συνολικά 33 έδρες εκ των οποίων αναλογούν οι 13 στο σύνολο της Αντιπολίτευσης η κατανομή των εκλογικών αποτελεσμάτων του 2019 με τον νέο Νόμο σήμερα θα ήταν ως εξής: 20.038 έγκυρα ψηφοδέλτια (έχουν ήδη αφαιρεθεί τα 630 της Παράταξης Οικονόμου καθώς έλαβε κάτω του 3% όπως παραπάνω είδαμε) διά τον αριθμό των εδρών της Αντιπολίτευσης, δηλαδή 13 (συν 1 = 14 και εξηγεί παρακάτω η αναφορά στον Νόμο γιατί αυτό), προκύπτει λοιπόν ο αριθμός 1.541 που είναι για την κάθε έδρα της Αντιπολίτευσης 1 στον αριθμό ανά Δημοτική Παράταξη. (Παρακάτω τα σχετικά σημεία της νομοθεσίας στο άρθρο 24 της που μέχρι στιγμής έχει ως σχεδιασμό). α. Δικαίωμα εκλογής δημοτικού συμβούλου έχει συνδυασμός ο οποίος κατά τον πρώτο γύρο εκλογών συγκέντρωσε ποσοστό τουλάχιστον τρία τοις εκατό (3%) του συνολικού αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων. β. Στην αρχή αθροίζεται το σύνολο των ψηφοδελτίων των συνδυασμών που δικαιούνται εκλογή δημοτικού συμβούλου σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο και διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του δημοτικού συμβουλίου προσαυξημένος κατά μία έδρα.

Το ακέραιο πηλίκο αποτελεί το εκλογικό μέτρο και κάθε λοιπός συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσες φορές περιλαμβάνεται ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων στο εκλογικό μέτρο. Συνεπώς τα ποσοστά είναι: Κουτελάκης ψηφοδέλτια 8.176 δια 1.541 = 5,30 δηλαδή 5 έδρες, Λαρίσσης ψηφοδέλτια 4.569 δια 1.541 = 2,96, δηλαδή 2 έδρες Παυλόπουλος ψηφοδέλτια 3.987 δια 1.541 = 2,58, δηλαδή 2 έδρες Κιουλάνης ψηφοδέλτια 1.951 δια 1.541 = 1,27, δηλαδή 1 έδρα Φραγκούλης ψηφοδέλτια 1.355 δια 1.541 = 0.9, δηλαδή 0 έδρα. Εδώ λοιπόν όμως προκύπτουν 30 έδρες και όχι 33, οι υπόλοιπες 3 έρχονται να προστεθούν με τον τρόπο που ορίζει η παρακάτω παράγραφος στο άρθρο 24 (Κατανομή Εδρών Δημοτικού Συμβουλίου), παράγραφος δ. Αν μετά την κατανομή των εδρών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν αδιάθετες έδρες, κατανέμονται ανά μία στους συνδυασμούς κατά αύξουσα σειρά που δικαιούνται έδρα ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού.

Οι 3 αδιάθετες έδρες λοιπόν θα προστεθούν στις υπάρχουσες των συνδυασμών με το μεγαλύτερο υπόλοιπο, δηλαδή: Λαρίσσης 0,96, Φραγκούλης 0,90, Παυλόπουλος 0,58 έναντι των Κουτελάκη με 0,30 και Κιουλάνη με 0,27. Δίνοντας έτσι το τελικό αποτέλεσμα εδρών στην Αντιπολίτευση: Κουτελάκης 5, Λαρίσσης 3, Παυλόπουλος 3, Κιουλάνης 1 και Φραγκούλης 1.