Σειρά βιβλίων: Νέα Σμύρνη - Το χρονικό μιας πόλης

9 τόμοι ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πανταζή

https://www.fonins.gr/images/526.pdf?fbclid=IwAR3i6y4plaXAH7R7S_BZN1UPuy42wNmp-Pv063ymn2Q4C_29EfnojULcVPk