Εκλογή Αντιδημάρχου Κοιν. Πολ. Νότη Γιατζίδη στο Δ.Σ. του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας

Δημιουργία Τράπεζας Αίματος Δημοτικών Σχολείων 3ο - 13ο & 7ο Νέας Σμύρνης

Έναρξη σειράς σεμιναρίων "Εφηβεία & επαγγελματικός προσανατολισμός"

Σε εξέλιξη η μίσθωση ακινήτου για στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Νέας Σμύρνης