Συνοπτικός Απολογισμός Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου στον Κορονοϊό

2η Τακτική Εθελοντική Αιμοδοσία του Δήμου μας για το 2020

Συλλογή τροφίμων για το Σωματείο Προστασίας Παιδιού Άγιος Πολύκαρπος Σμύρνης

Ομάδα Εθελοντών ''Νέα Σμύρνη - Όλοι Μαζί'', ίδρυση και πρώτες δράσεις