Friday, 17 July 2015 00:00

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης 22/7/15

ΘΕΜΑΤΑ ΔΣ

1o ΘΕΜΑ : Γ' Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος 2015


2o ΘΕΜΑ : Ε' Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015


3o ΘΕΜΑ : Κατακύρωση Αξιολόγησης Προσφορών Τραπεζικών Ιδρυμάτων


4o ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης πρόληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα


5o ΘΕΜΑ : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαικής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) α) έγκριση υπογραφής του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας β) ορισμός εκπροσώπου


6o ΘΕΜΑ : Έγκριση α) Εκδήλωσης στα πλαίσια της εθελοντικής αιμοδοσίας, β) Διάθεση πίστωσης του ποσού 1500,00€


7o ΘΕΜΑ : Σύσταση Διαπαραταξιακής Επιτροπής για τις σχολικές υποδομές στο Δήμο Νέας Σμύρνης


8o ΘΕΜΑ : Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2014 του ΝΠΔΔ


9o ΘΕΜΑ : Παράταση σύμβασης προμήθειας βενζίνης της «Προμήθειας βενζίνης & πετρελαίου κίνησης» με αρ. μελ. 129/2013

10o ΘΕΜΑ : Διενέργεια διαδικασίας με διαπραγμάτευση για την απευθείας ανάθεση της «Προμήθεια βενζίνης & πετρελαίου κίνησης» για την ομάδα Α.

11o ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευή – Συντήρηση Σχολικών Εγκαταστάσεων με αρ. μελ.: 10/14

12o ΘΕΜΑ : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση Χώρου Εγκατάστασης Αιθουσών Διδασκαλίας» αρ. μελ. 66/2012


13o ΘΕΜΑ : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση Διατηρητέου Αιδινίου 28» αρ. μελ. 149/2010

14o ΘΕΜΑ : Διαγραφή τελών φύλαξης του κιβωτίου 2720 από το οικ. έτος 2011

15o ΘΕΜΑ : Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών

16ο ΘΕΜΑ: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσού που αφορά συνδρομή μέλους

17ο ΘΕΜΑ : Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσού που αφορά την συνδρομή μελών.

18ο ΘΕΜΑ : Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού ύψους 15,00€

19ο ΘΕΜΑ: Έγκριση κατασκευής νησίδων κυκλοφοριακής ρύθμισης επί του κυκλοφοριακού κόμβου που βρίσκεται επί των οδών Βυζαντίου και Θεμιστοκλή Σοφούλη

20ο ΘΕΜΑ: Έγκριση κατασκευής νησίσων κυκλοφοριακής ρύθμισης επί του κυκλοφοριακού κόμβου που βρίσκεται επί των οδών Ελ. Βενιζέλου και Θεμιστοκλή Σοφούλη

21ο ΘΕΜΑ: Έγκριση κατασκευής θέσεων στάθμευσης και νησίδων κυκλοφοριακής ρύθμισης επί των κυκλοφοριακών κόμβων που βρίσκονται: α) επί των οδών Ηρακλείου και Πέτρας και β) επί των οδών Ηρακλείου και Καλλικρατείας

22ο ΘΕΜΑ: Έγκριση κατασκευής θέσεων στάθμευσης και νησίδων κυκλοφοριακής ρύθμισης επί των κυκλοφοριακών κόμβων που βρίσκονται επί των οδών Ανοίξεως και Ευξείνου Πόντου

23ο ΘΕΜΑ: Παραχώρηση χώρου στάθμευσης για το υπ' αρ. ΙΗΜ 6455 Αναπηρικό αυτοκίνητο

24ο ΘΕΜΑ: Ανάνεωση χώρου στάθμευσης για το υπ' αρ. ΙΗΚ8154 Αναπηρικό αυτοκίνητο

25ο ΘΕΜΑ: Παραχώρηση χώρου στάθμευσης ασθενοφόρου ΕΚΑΒ επί της οδού Αδριανουπόλεως 18

26ο ΘΕΜΑ: Ανανέωση άδειας παραχώρησης στάθμευσης υπηρεσιακού οχήματος ΕΛ.ΤΑ. επί της οδού Πλ. Βας. Κων/νου 6

27ο ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Καταστροφής Αντικειμένων Άνευ Αξίας

28ο ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Καταστροφής Αντικειμένων Άνευ Αξίας

29ο ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Καταστροφής Αντικειμένων Άνευ Αξίας

 

Νέα Σμύρνη 17-7-2015
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΑΠΕΡΓΗ

 Δημήτρης Πανταζής

 

Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Σμύρνης

 

Εκδότης εφημερίδας "Η Φωνή της Νέας Σμύρνης"

Ο Δημήτριος Αντ. Πανταζής γεννήθηκε στην Νέα Σμύρνη το 1981 και κατάγεται από την Μικρά Ασία μέσω των παππούδων του Δημήτριο Ιωαν. Πανταζή που γεννήθηκε στην Σμύρνη, Ευγενία Πανταζή το γένος Νικολαίδη που γεννήθηκε στο Οδεμήσιο και Δημήτριο Καχριμάνη που γεννήθηκε στο Αϊδίνιο. Γονείς του είναι ο Αντώνιος Πανταζής που γεννήθηκε στην Νέα Σμύρνη και η Ασπασία Καχριμάνη που γεννήθηκε στην Στυλίδα.

Έχει σπουδάσει Ειδικός Ναυτιλιακής Κατεύθυνσης και Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου σε δύο Ι.Ε.Κ. του Δημοσίου. Στο διάστημα 2003 έως 2010 εργάστηκε σε φορείς του Ιδιωτικού και του Δημοσίου τομέα.

Αρθρογραφεί ακατάπαυστα στον έντυπο τοπικό τύπο από το 2006 εώς και το 2010 σε εφημερίδα της Νέας Σμύρνης εβδομαδιαίας κυκλοφορίας. Στο διάστημα Ιούνιος έως και Σεπτέμβριος 2010 εργάζεται ως αρχισυντάκτης σε ημερήσια εφημερίδα της Γλυφάδας.

Τον Ιανουάριο του 2011 αναλαμβάνει εκδότης στην "Φωνή της Νέας Σμύρνης", την εφημερίδα που ίδρυσε ο πατέρας του Αντώνης Πανταζής το 1964. Παράλληλα με την έκδοση της εφημερίδας ασκεί το ελεύθερο επάγγελμα υπό τις ιδιότητες του διαφημιστή, γραφίστα και κατασκευαστή ιστοσελίδων.

Εκδίδει και διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα στα εννέα βιβλία που έγραψε ο πατέρας του Αντώνης Πανταζής για την ιστορία της Νέας Σμύρνης με τίτλο "Νέα Σμύρνη - Το Χρονικό μιας Πόλης".

Εκλέγεται πρώτος σε σταυρούς Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Σμύρνης το 2014 με την Δημοτική Παράταξη "Συμμαχία Πολιτών για την Νέα Σμύρνη". Ως Δημοτικός Σύμβουλος ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Σμύρνης από τον Σεπτέμβριο 2014 έως και τον Φεβρουάριο 2017 μέλος στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής όπου ομόφωνα από την ίδια την Επιτροπή εκλέχθεκε Αντιπρόεδρός της, καθώς και μέλος Διοικητικού Συμβουλίου στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Νέας Σμύρνης «Κέντρο Δραστηριότητας και Κοινωνικής Προστασίας παιδιών και νέων Νέας Σμύρνης (Εθνική Στέγη).

Από Μάρτιο 2017 έως και Αύγουστο 2019 που λήγει η τωρινή Δημαρχιακή θητεία είναι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου στις Ενιαίας Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας (Γραμματέας) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Σμύρνης, καθώς και μέλος στην Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Το 2015 ίδρυσε μαζί με ακόμα 24 Νεοσμυρνιούς το Φιλανθρωπικό Σωματείο «Όλοι μαζί για την Νέα Σμύρνη» στο οποίο σήμερα διατελεί Πρόεδρος.