Friday, 05 June 2015 00:00

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης 11/6/15

1o ΘΕΜΑ : Β' Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος 2015
2o ΘΕΜΑ : Δ' Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2015
3o ΘΕΜΑ : Λήψη Απόφασης για το άνοιγμα λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος (Ν.4323/2015)


4o ΘΕΜΑ : Αξιολόγηση προτάσεων – προσφορών Τραπεζικών Ιδρυμάτων
5o ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την συγκρότηση ομάδας έργου με συμμετοχή των δήμων : Αγ. Δημητρίου, Καλλιθέας, Μοσχάτου – Ταύρου και Ν. Σμύρνης με σκοπό την σύνταξη Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων με συντονιστή την Περιφέρεια Αττικής
6o ΘΕΜΑ : Καταβολή ποσού #19.804,07# € που αφορά υπόλοιπο οφειλής για τη δόση έτους 2016 του οικ. Τραπεζούντος 27 και Μενεκράτους
7o ΘΕΜΑ : Συνέχιση των προγραμμάτων «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας
8o ΘΕΜΑ : Εγκριση απολογιστικών στοιχείων Α' Τριμήνου 2015
9o ΘΕΜΑ : Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #2.667,13# ευρώ για αμοιβές Δικαστικού Επιμελητή
10o ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (Σ.Ε.Μ)
11o ΘΕΜΑ : Εγκριση έκτακτης επιχορήγησης ποσού #70.000# € για κάλυχη των λειτουργικών αναγκών των Σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης
12o ΘΕΜΑ : Εγκριση Ταμειακού απολογισμού 2014 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης»
13o ΘΕΜΑ : Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων
14o ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 1 του ΠΔ 270/81
15o ΘΕΜΑ : Περί έγκρισης κληρωθέντων επιτροπών Α. Επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης προμηθειών Β. Επιτροπής παραλαβής προμηθειών Γ. Επιτροπής αξιολόγησης εργασιών & υπηρεσιών (ΠΔ 28/80) Δ. περί επικαιροποίησης 208/14 ΑΔΣ που αφορά την κλήρωση ενός Δημ. Συμβούλου για τη συγκρότηση της επιτροπής του αρ. 67 ΠΔ 28/80

16ο ΘΕΜΑ : Διαγραφή Ληξιπρόθεσμων Οφειλών
17ο ΘΕΜΑ : Διαγραφή Ληξιπρόθεσμων Οφειλών
18ο ΘΕΜΑ : Διαγραφή Ληξιπρόθεσμων Οφειλών
19ο ΘΕΜΑ Διαγραφή Ληξιπρόθεσμων Οφειλών
20ο ΘΕΜΑ Διαγραφή Ληξιπρόθεσμων Οφειλών
21ο ΘΕΜΑ Διαγραφή Ληξιπρόθεσμων Οφειλών
22ο ΘΕΜΑ Διαγραφή Ληξιπρόθεσμων Οφειλών
23ο ΘΕΜΑ Διαγραφή Ληξιπρόθεσμων Οφειλών
24ο ΘΕΜΑ Παραχώρηση χώρου Στάθμευσης του υπαρ. ΚΧΧ 2288 Αναπηρικού αυτοκινήτου
25ο ΘΕΜΑ Παραχώρηση χώρου Στάθμευσης του υπαρ. ΙΒΒ7469 Αναπηρικού αυτοκινήτου
26 ΘΕΜΑ Παραχώρηση χώρου Στάθμευσης του υπαρ. ΖΗΖ6000 Αναπηρικού αυτοκινήτου
27 ΘΕΜΑ Παραχώρηση χώρου Στάθμευσης του υπαρ. ΥΧΥ8279 Αναπηρικού αυτοκινήτου
28 ΘΕΜΑ Παραχώρηση χώρου Στάθμευσης του υπαρ. ΖΚΤ8462 Αναπηρικού αυτοκινήτου
29 ΘΕΜΑ Εγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή Εξωτερικών διακλαδώσεων 2008»
30 ΘΕΜΑ Συζήτηση επί του αιτήματος Συλλόγου Περιπτερούχων Αττικής
31 ΘΕΜΑ Χορήγηση ή Μη αδειών Υπαίθριου – Στάσιμου – Πλανόδιου Εμπορίου
32 ΘΕΜΑ Παραχώρηση χώρου για τοποθέτηση τροχογραφείου

Νέα Σμύρνη 5-6-2015
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΑΠΕΡΓΗ

 Δημήτρης Πανταζής

 

Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Σμύρνης

 

Εκδότης εφημερίδας "Η Φωνή της Νέας Σμύρνης"

Ο Δημήτριος Αντ. Πανταζής γεννήθηκε στην Νέα Σμύρνη το 1981 και κατάγεται από την Μικρά Ασία μέσω των παππούδων του Δημήτριο Ιωαν. Πανταζή που γεννήθηκε στην Σμύρνη, Ευγενία Πανταζή το γένος Νικολαίδη που γεννήθηκε στο Οδεμήσιο και Δημήτριο Καχριμάνη που γεννήθηκε στο Αϊδίνιο. Γονείς του είναι ο Αντώνιος Πανταζής που γεννήθηκε στην Νέα Σμύρνη και η Ασπασία Καχριμάνη που γεννήθηκε στην Στυλίδα.

Έχει σπουδάσει Ειδικός Ναυτιλιακής Κατεύθυνσης και Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου σε δύο Ι.Ε.Κ. του Δημοσίου. Στο διάστημα 2003 έως 2010 εργάστηκε σε φορείς του Ιδιωτικού και του Δημοσίου τομέα.

Αρθρογραφεί ακατάπαυστα στον έντυπο τοπικό τύπο από το 2006 εώς και το 2010 σε εφημερίδα της Νέας Σμύρνης εβδομαδιαίας κυκλοφορίας. Στο διάστημα Ιούνιος έως και Σεπτέμβριος 2010 εργάζεται ως αρχισυντάκτης σε ημερήσια εφημερίδα της Γλυφάδας.

Τον Ιανουάριο του 2011 αναλαμβάνει εκδότης στην "Φωνή της Νέας Σμύρνης", την εφημερίδα που ίδρυσε ο πατέρας του Αντώνης Πανταζής το 1964. Παράλληλα με την έκδοση της εφημερίδας ασκεί το ελεύθερο επάγγελμα υπό τις ιδιότητες του διαφημιστή, γραφίστα και κατασκευαστή ιστοσελίδων.

Εκδίδει και διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα στα εννέα βιβλία που έγραψε ο πατέρας του Αντώνης Πανταζής για την ιστορία της Νέας Σμύρνης με τίτλο "Νέα Σμύρνη - Το Χρονικό μιας Πόλης".

Εκλέγεται πρώτος σε σταυρούς Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Σμύρνης το 2014 με την Δημοτική Παράταξη "Συμμαχία Πολιτών για την Νέα Σμύρνη".

Ως Δημοτικός Σύμβουλος ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Σμύρνης από τον Σεπτέμβριο 2014 έως και τον Φεβρουάριο 2017 μέλος στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής όπου ομόφωνα από την ίδια την Επιτροπή εκλέχθεκε Αντιπρόεδρός της, καθώς και μέλος Διοικητικού Συμβουλίου στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Νέας Σμύρνης «Κέντρο Δραστηριότητας και Κοινωνικής Προστασίας παιδιών και νέων Νέας Σμύρνης (Εθνική Στέγη) εκπροσωπώντας την Δημοτική Παράταξη της Αντιπολίτευσης "Συμμαχία Πολιτών για την Νέα Σμύρνη".

Από Μάρτιο 2017 έως και Αύγουστο 2019 που λήγει η τωρινή Δημαρχιακή θητεία είναι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου στις Ενιαίας Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Σμύρνης, καθώς και μέλος στην Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Συμμετέχει ως μέλος στους τοπικούς Συλλόγους και Σωματεία της Νέας Σμύρνης "Εστία" (Σωματείο Μικρασιατικής Μνήμης) και στον "Φοίνικα" (Εξωραϊστικός Ψυχαγωγικός και Πνευματικός Σύλλογος) στο όποιο έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος τα έτη 2014 και 2015.

Το 2015 ίδρυσε μαζί με ακόμα 24 Νεοσμυρνιούς το Φιλανθρωπικό Σωματείο «Όλοι μαζί για την Νέα Σμύρνη» στο οποίο σήμερα διατελεί Πρόεδρος.