Thursday, 30 April 2015 00:00

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης 4/5/15

Σας παρακαλώ να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (2ας Μαΐου 8, 3ος όροφος) την 4-5-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 για τα εξής Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1o ΘΕΜΑ : Ενημέρωση και συζήτηση για το Ν. 4323/2015
2o ΘΕΜΑ : Έγκριση Γ' Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015
3o ΘΕΜΑ : Διατήρηση Πρασίνου σύμφωνα με το ισχύον ρυμοτομικό στο ΟΤ 540
4o ΘΕΜΑ : Διατήρηση Πρασίνου σύμφωνα με το ισχύον ρυμοτομικό στο ΟΤ 549
5o ΘΕΜΑ : Διατήρηση Πρασίνου σύμφωνα με το ισχύον ρυμοτομικό στο ΟΤ 199Α
6o ΘΕΜΑ : Εγκριση Κυκλοφοριακής Μελέτης για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ – ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ»
7o ΘΕΜΑ : Εγκριση της μελέτης ««ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ – ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ»
8o ΘΕΜΑ : Εγκριση αποστολής αιτήματος πρόσληψης δεκαεπτά (17) πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Διακίου Ορισμένου Χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα στα πλαίσια του Προγράμματος «Αθληση για όλους», περιόδου 2015-2016
9o ΘΕΜΑ : Αποδοχή του ποσού #126.176,49#€ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Δήμου Νέας Σμύρνης – κατανομή και διάθεση του ποσού των 125.987,23#€ στις ενιαίες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Νέας Σμύρνης
10o ΘΕΜΑ : Εγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 1.500€ για συμμετοχή αιρετών του Δήμου στο συνέδριο της ΚΕΔΕ
11o ΘΕΜΑ : Εγκριση υλοποίησης προγράμματος «Αθλοδιακοπές»
12o ΘΕΜΑ : Εγκριση και διάθεση πίστωσης 24.600€ που αφορά την υπηρεσία «Οργάνωση αθλητικών προγραμμάτων και δράσεων του Δήμου»
13o ΘΕΜΑ : Εγκριση δαπάνης για τον Κ.Α 00.6433.0003 «Προμήθεια αναλώσιμων και αναμνηστικών για αθλητικές εκδηλώσεις»
14o ΘΕΜΑ : Αρχική λήψη απόφασης για συνεργασία του Δήμου Νέας Σμύρνης με Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ)
15o ΘΕΜΑ : Α. Νέος Κανονισμός δράσεων Κοινωνικής Πολιτικής
Β. Εξουσιοδότηση Επιτροπής από το Δημοτικό Συμβούλιο για επιπλέον αρμοδιότητες σχετικά με κοινωνικές δομές

16ο ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της Συστατικής Πράξης του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ»
17ο ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της Συστατικής Πράξης του ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ»
18ο ΘΕΜΑ : Παράταση σύμβασης προμήθειας πετρελαίου κίνησης της «Προμήθειας βενζίνης & πετρελαίου κίνησης» με αρ. μελ. 129/2013
19ο ΘΕΜΑ Παράταση συμφωνητικού συνεργασίας με την εταιρεία «SALAS INTER.GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α.Ε»
20ο ΘΕΜΑ Παραχώρηση χώρου για Στάθμευση Οχήματος του Παιδικού Σταθμού «Φωλίτσα» επί της οδού Αντιοχείας 34
21ο ΘΕΜΑ Παραχώρηση χώρου για Στάθμευση Οχήματος του Παιδικού Σταθμού «Τα Σπουργιτάκια» επί της οδού Ομήρου 17
22ο ΘΕΜΑ Παραχώρηση χώρου για διανομή τροφίμων χωρίς μεσάζοντες
23ο ΘΕΜΑ Εγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κάλυψη μεμονωμένων λάκκων» με αρ. μελ. 101/2013
24ο ΘΕΜΑ Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά συνδρομή μέλους
25ο ΘΕΜΑ Διαγραφή Ληξιπρόθεσμων Οφειλών
26 ΘΕΜΑ Διαγραφή Ληξιπρόθεσμων Οφειλών
27 ΘΕΜΑ Διαγραφή Ληξιπρόθεσμων Οφειλών
28 ΘΕΜΑ Διαγραφή Ληξιπρόθεσμων Οφειλών
29 ΘΕΜΑ Διαγραφή Ληξιπρόθεσμων Οφειλών
30 ΘΕΜΑ Διαγραφή Ληξιπρόθεσμων Οφειλών
31 ΘΕΜΑ Διαγραφή Ληξιπρόθεσμων Οφειλών
32 ΘΕΜΑ Διαγραφή Ληξιπρόθεσμων Οφειλών
33 ΘΕΜΑ Διαγραφή Ληξιπρόθεσμων Οφειλών
34 ΘΕΜΑ Διαγραφή Ληξιπρόθεσμων Οφειλών
35 ΘΕΜΑ Ενοικίαση χώρου για χρήση των Δημοτικών Παρατάξεων

Νέα Σμύρνη 30-4-2015
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΑΠΕΡΓΗ

 Δημήτρης Πανταζής

 

Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Σμύρνης

 

Εκδότης εφημερίδας "Η Φωνή της Νέας Σμύρνης"

Ο Δημήτριος Αντ. Πανταζής γεννήθηκε στην Νέα Σμύρνη το 1981 και κατάγεται από την Μικρά Ασία μέσω των παππούδων του Δημήτριο Ιωαν. Πανταζή που γεννήθηκε στην Σμύρνη, Ευγενία Πανταζή το γένος Νικολαίδη που γεννήθηκε στο Οδεμήσιο και Δημήτριο Καχριμάνη που γεννήθηκε στο Αϊδίνιο. Γονείς του είναι ο Αντώνιος Πανταζής που γεννήθηκε στην Νέα Σμύρνη και η Ασπασία Καχριμάνη που γεννήθηκε στην Στυλίδα.

Έχει σπουδάσει Ειδικός Ναυτιλιακής Κατεύθυνσης και Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου σε δύο Ι.Ε.Κ. του Δημοσίου. Στο διάστημα 2003 έως 2010 εργάστηκε σε φορείς του Ιδιωτικού και του Δημοσίου τομέα.

Αρθρογραφεί ακατάπαυστα στον έντυπο τοπικό τύπο από το 2006 εώς και το 2010 σε εφημερίδα της Νέας Σμύρνης εβδομαδιαίας κυκλοφορίας. Στο διάστημα Ιούνιος έως και Σεπτέμβριος 2010 εργάζεται ως αρχισυντάκτης σε ημερήσια εφημερίδα της Γλυφάδας.

Τον Ιανουάριο του 2011 αναλαμβάνει εκδότης στην "Φωνή της Νέας Σμύρνης", την εφημερίδα που ίδρυσε ο πατέρας του Αντώνης Πανταζής το 1964. Παράλληλα με την έκδοση της εφημερίδας ασκεί το ελεύθερο επάγγελμα υπό τις ιδιότητες του διαφημιστή, γραφίστα και κατασκευαστή ιστοσελίδων.

Εκδίδει και διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα στα εννέα βιβλία που έγραψε ο πατέρας του Αντώνης Πανταζής για την ιστορία της Νέας Σμύρνης με τίτλο "Νέα Σμύρνη - Το Χρονικό μιας Πόλης".

Εκλέγεται πρώτος σε σταυρούς Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Σμύρνης το 2014 με την Δημοτική Παράταξη "Συμμαχία Πολιτών για την Νέα Σμύρνη".

Ως Δημοτικός Σύμβουλος ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Σμύρνης από τον Σεπτέμβριο 2014 έως και τον Φεβρουάριο 2017 μέλος στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής όπου ομόφωνα από την ίδια την Επιτροπή εκλέχθεκε Αντιπρόεδρός της, καθώς και μέλος Διοικητικού Συμβουλίου στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Νέας Σμύρνης «Κέντρο Δραστηριότητας και Κοινωνικής Προστασίας παιδιών και νέων Νέας Σμύρνης (Εθνική Στέγη) εκπροσωπώντας την Δημοτική Παράταξη της Αντιπολίτευσης "Συμμαχία Πολιτών για την Νέα Σμύρνη".

Από Μάρτιο 2017 έως και Αύγουστο 2019 που λήγει η τωρινή Δημαρχιακή θητεία είναι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου στις Ενιαίας Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Σμύρνης, καθώς και μέλος στην Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Συμμετέχει ως μέλος στους τοπικούς Συλλόγους και Σωματεία της Νέας Σμύρνης "Εστία" (Σωματείο Μικρασιατικής Μνήμης) και στον "Φοίνικα" (Εξωραϊστικός Ψυχαγωγικός και Πνευματικός Σύλλογος) στο όποιο έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος τα έτη 2014 και 2015.

Το 2015 ίδρυσε μαζί με ακόμα 24 Νεοσμυρνιούς το Φιλανθρωπικό Σωματείο «Όλοι μαζί για την Νέα Σμύρνη» στο οποίο σήμερα διατελεί Πρόεδρος.