Tuesday, 05 February 2019 00:00

Ανάπλαση περιοχής Αιγαίου - Κράτητος, τι περιλαμβάνει & από που χρηματοδοτείται

Ανάπλαση περιοχής Αιγαίου - Κράτητος, τι περιλαμβάνει & από που χρηματοδοτείται

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης συμμετέχει στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Αθήνας (0ΧΕ), όπου μετά από συντονισμένες ενέργειες του Δήμου μας εντάχθηκε και χρηματοδοτείται το έργο με τίτλο: «Βελτίωση και Αποκατάσταση Υπερτοπικού Άξονα οδού Αιγαίου – Κράτητος», που στοχεύει στην αστική αναγέννηση, που θα επιτευχθεί με τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της αισθητικής αναβάθμισης των κοινοχρήστων χώρων και των οδών εσωτερικού δικτύου γειτονιών της περιοχής παρέμβασης που περικλείεται από τις οδούς Κράτητος -Αιγαίου –Εφέσου – Ελευθερίου Βενιζέλου και Παράδρομο Συγγρού, περιοχή που αποτελεί την είσοδο της Νέας Σμύρνης στον Δήμο Αθηναίων. Συγκεκριμένα εντάσσονται:

- H διαμόρφωση νέων επιφανειών πεζοδρομίων.

- Η δημιουργία ραμπών αναπήρων και οδεύσεων τυφλών σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές

- Η ανάπλαση των νησίδων επί των οδών Βυζηινού και Εφέσου.

- Η ανάπλαση της πλατείας Βουρνόβα και της εντός αυτής παιδικής χαράς.

- Η κατασκευή του εγκεκριμένου σύμφωνα με τα ΦΕΚ312/Δ/27-4-1988 και 337Δ/6-5-1988 πεζόδρομου στην οδό Θράκης (στα σύνορα με την πλατεία Βουρνόβα) και η ανακατασκευή του πεζόδρομου της οδού Αποστολάκη (είσοδος Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείου).

- Η δημιουργία ποδηλατόδρομου στην οδό Αιγαίου και στην οδό Ν. Πλαστήρα (από Κράτητος έως Εφέσου).

- H αντικατάσταση των ασφαλτικών στρώσεων

- Η διαμόρφωση των κόμβων (διασταυρώσεων) με γνώμονα την ασφάλεια των κινούμενων οχημάτων και των πεζών ταυτόχρονα.

- Οι εργασίες προσαρμογής φρεατίων στη στάθμη του οδοστρώματος.

- Η διαμόρφωση σαφών περιγραμμάτων θέσεων στάθμευσης είτε παράλληλα είτε υπό γωνία με τον άξονα της οδού. Ειδική μέριμνα δίδεται σε κατάλληλα διαμορφωμένες θέσεις για ΑΜΕΑ. Επίσης υπάρχει πρόβλεψη θέσεων για δίτροχα στην οδό Εφέσου όμορα στο Άλσος

- Αναδιάταξη σήμανσης –οριζόντιας και κατακόρυφης- με ιδιαίτερη έμφαση στις διαβάσεις πεζών. Τοποθετούνται χαμηλά κολωνάκια σήμανσης και αποτροπής στάθμευσης παρά το κράσπεδο και κατά σημεία ειδικά αυτοφωτιζόμενα κολωνάκια με πιστοποιημένη ασφάλεια έναντι κρούσης μοτοσυκλετιστή.

- Ανακατασκευή του δικτύου φωτισμού με τοποθέτηση νέων ιστών και φωτιστικών σωμάτων νέου τύπου LED χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας και μεγάλης αντοχής στον χρόνο.

- Για την προστασία του περιβάλλοντος προβλέπεται επίσης να τοποθετηθούν βυθιζόμενοι κάδοι απορριμμάτων.

Με το έργο: «Βελτίωση και Αποκατάσταση Υπερτοπικού Άξονα οδού Αιγαίου – Κράτητος» υλοποιείται η στρατηγική για το περιβάλλον , που αντανακλά το όραμα του Δήμου για την βιώσιμη ανάπτυξη της Νέας Σμύρνης στην πράξη, με την ανάδειξη της περιοχής ανάπλασης με σύγχρονα ψυχρά και φωτοκαταλυτικά υλικά που αποσκοπούν στην βελτίωση του μικροκλίματος με ταυτόχρονη μείωση της θερμοκρασίας (αποτροπή φαινομένου αστικής νησίδας) και μείωσης των ατμοσφαιρικών ρύπων μέσω ασφαλούς οικολογικής αποδόμησης, ενώ ταυτόχρονα αναβαθμίζεται η αισθητική του περιβάλλοντος και η στάθμη διαβίωσης.

 Δημήτρης Πανταζής

 

Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Σμύρνης

 

Εκδότης εφημερίδας "Η Φωνή της Νέας Σμύρνης"

Ο Δημήτριος Πανταζής γεννήθηκε στην Νέα Σμύρνη το 1981 και κατάγεται από την Σμύρνη.

Αρθρογραφεί στον έντυπο τοπικό τύπο από το 2006 έως και το 2010 στην εφημερίδα "Τα Επίκαιρα Νέας Σμύρνης". Τον Ιανουάριο του 2011 αναλαμβάνει την επανέκδοση στην εφημερίδα "Φωνή της Νέας Σμύρνης" που ίδρυσε ο πατέρας του Αντώνης Πανταζής το 1964 και διατήρησε έως το 1998. Έκτοτε ως εκδότης διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα στα εννέα βιβλία που έγραψε ο πατέρας του Αντώνης Πανταζής για την ιστορία της Νέας Σμύρνης με τίτλο "Νέα Σμύρνη - Το Χρονικό μιας Πόλης".

Εκλέγεται Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Σμύρνης το 2014. Διετέλεσε μέλος Διοικητικού Συμβουλίου στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Νέας Σμύρνης «Κέντρο Δραστηριότητας και Κοινωνικής Προστασίας παιδιών και νέων Νέας Σμύρνης (Εθνική Στέγη) και στην Επιτροπή Δημοπράτησης ακινήτων.

Διατελεί μέλος Διοικητικού Συμβουλίου στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας (ως Γραμματέας) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Σμύρνης, καθώς και μέλος στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Το 2015 ίδρυσε μαζί με ακόμα 24 Νεοσμυρνιούς το Φιλανθρωπικό Σωματείο «Όλοι μαζί για την Νέα Σμύρνη» στο οποίο έως σήμερα διατελεί Πρόεδρος.