Wednesday, 10 October 2018 00:00

Πρόγραμμα για τα Δικαιώματα, την Ισότητα και την Ιθαγένεια

Πρόγραμμα για τα Δικαιώματα, την Ισότητα και την Ιθαγένεια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΡΑΦΕIO TYΠOY
Τηλ: 213-2025843
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Νέα Σμύρνη, 9 Οκτωβρίου 2018


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Πρόγραμμα για τα Δικαιώματα, την Ισότητα και την Ιθαγένεια


Ο Δήμος Νέας Σμύρνης συμμετέχει στο πρόγραμμα για τα Δικαιώματα, την Ισότητα και την Ιθαγένεια (RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP PROGRAMME) με το έργο που φέρει τον τίτλο: «APProach/ Connceting EU mobile citizens with their welcoming cities». Αποσκοπεί να διευκολύνει την κυκλοφορία πληροφοριών και κατευθυντήριων γραμμών για την προώθηση της αποτελεσματικής άσκησης των δικαιωμάτων ελεύθερης μετακίνησης των πολιτών της ΕΕ/EUMC (EU mobile citizens) και την ενθάρρυνση των πολιτών να διαδραματίσουν ενεργότερο ρόλο στη δημοκρατία σε επίπεδο Ένωσης που θα ενισχύσει την Ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών και θα συμβάλλει στην εξέλιξη της «Ευρωπαϊκής Ταυτότητας».


Με την υπογραφή αποδοχής της συμμετοχής του Δήμου μας στο εν λόγω έργο με το Συμφωνητικό μεταξύ των Eταίρων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- Grant agreement No: 785727, Ref. Ares (2018)1626176 - 23/03/2018, ο Δήμος μας συμμετέχει στο εν λόγω πρόγραμμα από τον Απρίλιο του 2018 ως τον Απρίλιο του 2020.


Με το εν λόγω έργο δημιουργήθηκε ισχυρή κοινοπραξία μεταξύ μεγάλων και μεσαίου πληθυσμιακού μεγέθους πόλεων της ΕΕ, οι οποίοι αναπτύσσουν διαύλους άμεσης επικοινωνίας από τους κάτωθι συμμετέχοντες εταίρους:

Επικεφαλής εταίρος:

• ALDA - Σύνδεσμος Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Γαλλία

Κύριοι εταίροι του έργου:

• Δήμος του Παρισιού - Γαλλία

• Δήμος του Μιλάνο - Ιταλία

• Δήμος της Νέας Σμύρνης - Ελλάδα

• Δήμος του Etterbeek - Βέλγιο

• Δήμος του Vejle - Δανία

• Δήμος της Λισαβόνας - Πορτογαλία

Συνεργάτες του εταιρικού σχήματος:

• Δήμος Βαρσοβίας - Πολωνία

• Δήμος Άμστερνταμ - Ολλανδία

Το έργο με τίτλο:«APProach/Connceting EU mobile citizens with their welcoming cities» αποσκοπεί στην επίλυση πρακτικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της ΕΕ για τη βελτίωση της κινητικότητας των πολιτών της Ένωσης. Από το εν λόγω έργο θα προκύψει η δημιουργία μιας online πλατφόρμας με στόχο την αύξηση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των δήμων και των πολιτών της Ε.Ε που έχουν εκπατρισθεί/EUMC (EU mobile citizens). Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου οι πόλεις που συμμετέχουν θα εστιάσουν στα παρακάτω θεματικά πεδία με τις παρακάτω οριζόντιες προτεραιότητες:


• Συνολική βελτίωση της εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας σχετικά με την κινητικότητα της ΕΕ.


• Εκπαίδευση των δημοτικών υπαλλήλων: Εκμάθηση αγγλικής γλώσσας δημοτικών υπαλλήλων και ευαισθητοποίηση σχετικά με τα δικαιώματα των μετακινούμενων πολιτών της ΕΕ για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με γραφειοκρατικές πτυχές και υπηρεσίες για EUMCs.


• Εκπαίδευση των πολιτών της ΕΕ, σχετικά με τα δικαιώματά τους, όταν μετακινούνται σε άλλη χώρα της ΕΕ σχετικά με τις διαδικασίες για τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε τοπικές υπηρεσίες.


• Αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και των υφιστάμενων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι τοπικές αρχές κατά την υποδοχή των πολιτών της Ε.Ε που έχουν εκπατρισθεί (EU mobile citizens) και στη δημιουργία ενός ψηφιακού συστήματος (APP, ηλεκτρονική πλατφόρμα συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευση των τοπικών αρχών και των πολιτών που έχουν εκπατρισθεί, που θα είναι διαθέσιμο στις πόλεις που συμμετέχουν πιλοτικά στο εν λόγω πρόγραμμα και μετά τη λήξη του προγράμματος σταδιακά και σε άλλες πόλεις της Ε.Ε, ώστε να επωφεληθούν όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε από τα αποτελέσματα του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε


http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=124

 

 Δημήτρης Πανταζής

 

Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Σμύρνης

 

Εκδότης εφημερίδας "Η Φωνή της Νέας Σμύρνης"

Ο Δημήτριος Πανταζής γεννήθηκε στην Νέα Σμύρνη το 1981 και κατάγεται από την Σμύρνη.

Αρθρογραφεί στον έντυπο τοπικό τύπο από το 2006 έως και το 2010 στην εφημερίδα "Τα Επίκαιρα Νέας Σμύρνης". Τον Ιανουάριο του 2011 αναλαμβάνει την επανέκδοση στην εφημερίδα "Φωνή της Νέας Σμύρνης" που ίδρυσε ο πατέρας του Αντώνης Πανταζής το 1964 και διατήρησε έως το 1998. Έκτοτε ως εκδότης διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα στα εννέα βιβλία που έγραψε ο πατέρας του Αντώνης Πανταζής για την ιστορία της Νέας Σμύρνης με τίτλο "Νέα Σμύρνη - Το Χρονικό μιας Πόλης".

Εκλέγεται Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Σμύρνης το 2014. Διετέλεσε μέλος Διοικητικού Συμβουλίου στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Νέας Σμύρνης «Κέντρο Δραστηριότητας και Κοινωνικής Προστασίας παιδιών και νέων Νέας Σμύρνης (Εθνική Στέγη) και στην Επιτροπή Δημοπράτησης ακινήτων.

Διατελεί μέλος Διοικητικού Συμβουλίου στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας (ως Γραμματέας) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Σμύρνης, καθώς και μέλος στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Το 2015 ίδρυσε μαζί με ακόμα 24 Νεοσμυρνιούς το Φιλανθρωπικό Σωματείο «Όλοι μαζί για την Νέα Σμύρνη» στο οποίο έως σήμερα διατελεί Πρόεδρος.