Thursday, 16 November 2017 00:00

Αμοντάριστο video συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης 15/11/17

 

>

>

 

>

>

>
1ο ΘΕΜΑ: Ενημέρωση του Σώματος επί των οικονομικών καταστάσεων της 31-12-2016

2ο ΘΕΜΑ: Αναδρομικές οφειλές στους δικαιούχους Μέσων Ατομικής Προστασίας και Γάλακτος 3ο ΘΕΜΑ: ΙΑ' Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2017

4ο ΘΕΜΑ: Ορθή επανάληψη της 224/2017 ΑΔΣ που αφορά «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη παροδικών αναγκών από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους»

5ο ΘΕΜΑ: Συμμετοχή αιρετών στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στις 30-11-2017 στα Ιωάννινα

6ο ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης αγοράς οικοπέδου για τη στάθμευση οχημάτων του Δήμου

7ο ΘΕΜΑ: α) Λήψη απόφασης για έγκριση έκτακτης επιχορήγησης ποσού 70.000 € για την κάλυψη τρεχουσών λειτουργικών αναγκών των Σχολείων του δήμου Νέας Σμύρνης β) Σύνταξη τεκμηριωμένου ισόποσου αιτήματος

8o ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός δημοτικών τελών κατάληψης πεζοδρομίων & κοινοχρήστων χώρων με χριστουγεννιάτικα είδη έτους 2017

9o ΘΕΜΑ : Ορισμός οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης συμβάσεων Ν.4412/2016

10o ΘΕΜΑ : Παράταση σύμβασης της ομάδας Β (πετρέλαιο κίνησης) της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια βενζίνης, πετρελαίου κίνησης & λιπαντικών» με αρ. μελ/. 108/2015

11o ΘΕΜΑ : Παράταση σύμβασης της ομάδας Α (βενζίνη αμόλυβδη 96 οκτανίων) της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια βενζίνης, πετρελαίου κίνησης & λιπαντικών» αρ. μελ. 108/2015

12ο ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών

13o ΘΕΜΑ: Έγκριση της μελέτης «Ασφαλτοτάπητες οδών»

14o ΘΕΜΑ : Τροποποίηση συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης»

15o ΘΕΜΑ : Έγκριση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας οικ. έτους 2018 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης»

16o ΘΕΜΑ : Έγκριση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας οικ. έτους 2018 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας, Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων Εθνική Στέγη»

17o ΘΕΜΑ : Έγκριση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας οικ. έτους 2018 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης »

18o ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «καθαρισμός και φύλαξη μοκετών»

19o ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση Αγωγών Ομβρίων Αγ. Φωτεινής» αρ. μελ. 9/2017

20o ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «καθαρισμός Φρεατίων Υδροσυλλογής» αρ. μελ. 8/2017

21ο ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «δημιουργικό δημιουργίας εντύπων»

22ο ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Ελεγχος-Καταπολέμηση Ασιατικού Κουνουπιού Τίγρης»

23ο ΘΕΜΑ: 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμός επιφανειών graffitis» 2. Αποδέσμευση εγγυητικής επιστολής

24ο ΘΕΜΑ: 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση κυλιόμενων κλιμάκων πλατείας Καρύλλου» 2. Αποδέσμευση εγγυητικής επιστολής

25o ΘΕΜΑ : Διαγραφή βεβαιωτικών καταλόγων

26o ΘΕΜΑ : Μεταφορά ποσού οφειλής μεταξύ οφειλετών για την εξόφληση τελών φύλαξης οστών έτους 2016

27ο ΘΕΜΑ: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού ύψους 611 ευρώ που αφορά Δημοτικά Τέλη και Δημοτικό Φόρο ακινήτου επί της οδού Ταντάλου 22

28ο ΘΕΜΑ: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού ύψους 80 ευρώ σε πολίτη που αφορά κλήση παράβασης ΚΟΚ

29ο ΘΕΜΑ: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 226,12 ευρώ σε πολίτη που αφορά Δημοτικά Τέλη και Δημοτικό Φόρο για ακίνητο σε οδό του Δήμου μας

30ο ΘΕΜΑ: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 639,72 ευρώ στην FORTHNET AE Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών και Τηλεματικών Εφαρμογών ΑΕ

 Δημήτρης Πανταζής

 

Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Σμύρνης

 

Εκδότης εφημερίδας "Η Φωνή της Νέας Σμύρνης"

Ο Δημήτριος Αντ. Πανταζής γεννήθηκε στην Νέα Σμύρνη το 1981 και κατάγεται από την Μικρά Ασία μέσω των παππούδων του Δημήτριο Ιωαν. Πανταζή που γεννήθηκε στην Σμύρνη, Ευγενία Πανταζή το γένος Νικολαίδη που γεννήθηκε στο Οδεμήσιο και Δημήτριο Καχριμάνη που γεννήθηκε στο Αϊδίνιο. Γονείς του είναι ο Αντώνιος Πανταζής που γεννήθηκε στην Νέα Σμύρνη και η Ασπασία Καχριμάνη που γεννήθηκε στην Στυλίδα.

Έχει σπουδάσει Ειδικός Ναυτιλιακής Κατεύθυνσης και Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου σε δύο Ι.Ε.Κ. του Δημοσίου. Στο διάστημα 2003 έως 2010 εργάστηκε σε φορείς του Ιδιωτικού και του Δημοσίου τομέα.

Αρθρογραφεί ακατάπαυστα στον έντυπο τοπικό τύπο από το 2006 εώς και το 2010 σε εφημερίδα της Νέας Σμύρνης εβδομαδιαίας κυκλοφορίας. Στο διάστημα Ιούνιος έως και Σεπτέμβριος 2010 εργάζεται ως αρχισυντάκτης σε ημερήσια εφημερίδα της Γλυφάδας.

Τον Ιανουάριο του 2011 αναλαμβάνει εκδότης στην "Φωνή της Νέας Σμύρνης", την εφημερίδα που ίδρυσε ο πατέρας του Αντώνης Πανταζής το 1964. Παράλληλα με την έκδοση της εφημερίδας ασκεί το ελεύθερο επάγγελμα υπό τις ιδιότητες του διαφημιστή, γραφίστα και κατασκευαστή ιστοσελίδων.

Εκδίδει και διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα στα εννέα βιβλία που έγραψε ο πατέρας του Αντώνης Πανταζής για την ιστορία της Νέας Σμύρνης με τίτλο "Νέα Σμύρνη - Το Χρονικό μιας Πόλης".

Εκλέγεται πρώτος σε σταυρούς Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Σμύρνης το 2014 με την Δημοτική Παράταξη "Συμμαχία Πολιτών για την Νέα Σμύρνη".

Ως Δημοτικός Σύμβουλος ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Σμύρνης από τον Σεπτέμβριο 2014 έως και τον Φεβρουάριο 2017 μέλος στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής όπου ομόφωνα από την ίδια την Επιτροπή εκλέχθεκε Αντιπρόεδρός της, καθώς και μέλος Διοικητικού Συμβουλίου στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Νέας Σμύρνης «Κέντρο Δραστηριότητας και Κοινωνικής Προστασίας παιδιών και νέων Νέας Σμύρνης (Εθνική Στέγη) εκπροσωπώντας την Δημοτική Παράταξη της Αντιπολίτευσης "Συμμαχία Πολιτών για την Νέα Σμύρνη".

Από Μάρτιο 2017 έως και Αύγουστο 2019 που λήγει η τωρινή Δημαρχιακή θητεία είναι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου στις Ενιαίας Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Σμύρνης, καθώς και μέλος στην Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Συμμετέχει ως μέλος στους τοπικούς Συλλόγους και Σωματεία της Νέας Σμύρνης "Εστία" (Σωματείο Μικρασιατικής Μνήμης) και στον "Φοίνικα" (Εξωραϊστικός Ψυχαγωγικός και Πνευματικός Σύλλογος) στο όποιο έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος τα έτη 2014 και 2015.

Το 2015 ίδρυσε μαζί με ακόμα 24 Νεοσμυρνιούς το Φιλανθρωπικό Σωματείο «Όλοι μαζί για την Νέα Σμύρνη» στο οποίο σήμερα διατελεί Πρόεδρος.