Thursday, 26 October 2017 00:00

Αμοντάριστο video συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης 25/10/17

Αμοντάριστο video συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης 25/10/17

>

1ο ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή ή μη ΔΤ-ΔΦ για το έτος 2018

2ο ΘΕΜΑ: Ε' Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος 2017

3ο ΘΕΜΑ: Ι' Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2017

 

>>

4ο ΘΕΜΑ: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2018

 

>
5ο ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου μας στο Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων

6ο ΘΕΜΑ: Απολογιστικά Στοιχεία Γ' Τριμήνου 2017

7ο ΘΕΜΑ: α) Λήψη απόφασης για έγκριση έκτακτης επιχορήγησης ποσού 100.000 € στις ΕΣΕ β) Πρόταση για σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπάνης ποσού 100.000 €

8o ΘΕΜΑ : Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

9o ΘΕΜΑ : α) Έγκριση τιμήματος αγοράς του ακινήτου επί της οδού Φιλαδελφείας 1 και Ν. Πλαστήρα 43 β) Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού 500.000 € προκειμένου να γίνει δυνατή η ανωτέρω αγορά

10o ΘΕΜΑ : Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Ανάπλαση της Περιοχής των Λουτρών» του Δήμου Νέας Σμύρνης στον άξονα 2 «Αστική Αναζωογόνηση 2017» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» της με αρ. πρ. 5182/9-10-17 πρόσκλησης του πράσινου Ταμείου

11o ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Περιποίηση & Συντήρηση Πρασίνου»

12ο ΘΕΜΑ: Ορισμός υπολόγου στην υπαρ. 172/2017 ΑΔΣ που αφορά τη Δράση «Επιβράβευση Μαθητών»

13o ΘΕΜΑ :
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Διαμόρφωση Χώρων Δημοτικών Κτιρίων με αρ. μελ. 25/2017

14o ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση Κυκλοφοριακών Κόμβων» αρ. μελ. 49/2016

15o ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρωτοκόλλου καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας

16o ΘΕΜΑ : Χρονική Παράταση Προμήθειας Φωτοτυπικού Χαρτιού

17o ΘΕΜΑ : Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το υπαρ. ΖΖΝ 7674 Αναπηρικό Αυτοκίνητο

18ο ΘΕΜΑ: Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το υπαρ. ΙΚΝ 7590 Αναπηρικό Αυτοκίνητο

19ο ΘΕΜΑ: Ορθή Επανάληψη – Διευκρίνιση της υπαρ. 299/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης που αφορά την παράταση εκμίσθωσης των κυλικείων του κολυμβητηρίου του Δήμου μας.

20ο ΘΕΜΑ: Έγκριση Διενέργειας για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων, ανταλλακτικά κάδων απορριμμάτων και συντήρηση κάδων απορριμμάτων» ετών 2017-2018 με τη διαδικασία του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων.

21ο ΘΕΜΑ: Αναδρομικές οφειλές στους δικαιούχους: Μέσων ατομικής Προστασίας και Γάλακτος

 Δημήτρης Πανταζής

 

Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Σμύρνης

 

Εκδότης εφημερίδας "Η Φωνή της Νέας Σμύρνης"

Ο Δημήτριος Αντ. Πανταζής γεννήθηκε στην Νέα Σμύρνη το 1981 και κατάγεται από την Μικρά Ασία μέσω των παππούδων του Δημήτριο Ιωαν. Πανταζή που γεννήθηκε στην Σμύρνη, Ευγενία Πανταζή το γένος Νικολαίδη που γεννήθηκε στο Οδεμήσιο και Δημήτριο Καχριμάνη που γεννήθηκε στο Αϊδίνιο. Γονείς του είναι ο Αντώνιος Πανταζής που γεννήθηκε στην Νέα Σμύρνη και η Ασπασία Καχριμάνη που γεννήθηκε στην Στυλίδα.

Έχει σπουδάσει Ειδικός Ναυτιλιακής Κατεύθυνσης και Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου σε δύο Ι.Ε.Κ. του Δημοσίου. Στο διάστημα 2003 έως 2010 εργάστηκε σε φορείς του Ιδιωτικού και του Δημοσίου τομέα.

Αρθρογραφεί ακατάπαυστα στον έντυπο τοπικό τύπο από το 2006 εώς και το 2010 σε εφημερίδα της Νέας Σμύρνης εβδομαδιαίας κυκλοφορίας. Στο διάστημα Ιούνιος έως και Σεπτέμβριος 2010 εργάζεται ως αρχισυντάκτης σε ημερήσια εφημερίδα της Γλυφάδας.

Τον Ιανουάριο του 2011 αναλαμβάνει εκδότης στην "Φωνή της Νέας Σμύρνης", την εφημερίδα που ίδρυσε ο πατέρας του Αντώνης Πανταζής το 1964. Παράλληλα με την έκδοση της εφημερίδας ασκεί το ελεύθερο επάγγελμα υπό τις ιδιότητες του διαφημιστή, γραφίστα και κατασκευαστή ιστοσελίδων.

Εκδίδει και διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα στα εννέα βιβλία που έγραψε ο πατέρας του Αντώνης Πανταζής για την ιστορία της Νέας Σμύρνης με τίτλο "Νέα Σμύρνη - Το Χρονικό μιας Πόλης".

Εκλέγεται πρώτος σε σταυρούς Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Σμύρνης το 2014 με την Δημοτική Παράταξη "Συμμαχία Πολιτών για την Νέα Σμύρνη".

Ως Δημοτικός Σύμβουλος ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Σμύρνης από τον Σεπτέμβριο 2014 έως και τον Φεβρουάριο 2017 μέλος στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής όπου ομόφωνα από την ίδια την Επιτροπή εκλέχθεκε Αντιπρόεδρός της, καθώς και μέλος Διοικητικού Συμβουλίου στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Νέας Σμύρνης «Κέντρο Δραστηριότητας και Κοινωνικής Προστασίας παιδιών και νέων Νέας Σμύρνης (Εθνική Στέγη) εκπροσωπώντας την Δημοτική Παράταξη της Αντιπολίτευσης "Συμμαχία Πολιτών για την Νέα Σμύρνη".

Από Μάρτιο 2017 έως και Αύγουστο 2019 που λήγει η τωρινή Δημαρχιακή θητεία είναι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου στις Ενιαίας Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Σμύρνης, καθώς και μέλος στην Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Συμμετέχει ως μέλος στους τοπικούς Συλλόγους και Σωματεία της Νέας Σμύρνης "Εστία" (Σωματείο Μικρασιατικής Μνήμης) και στον "Φοίνικα" (Εξωραϊστικός Ψυχαγωγικός και Πνευματικός Σύλλογος) στο όποιο έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος τα έτη 2014 και 2015.

Το 2015 ίδρυσε μαζί με ακόμα 24 Νεοσμυρνιούς το Φιλανθρωπικό Σωματείο «Όλοι μαζί για την Νέα Σμύρνη» στο οποίο σήμερα διατελεί Πρόεδρος.