Sunday, 27 November 2016 00:00

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 29/11/2016

ΘΕΜΑΤΑ ΔΣ

Σας παρακαλώ να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ημοτικού Συμβουλίου (2ας Μαΐου 8, 3ος
όροφος) την 29-11-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, για τα εξής Θέματα Ημερήσιας ∆ιάταξης

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ Κατάρτιση της υπ/αριθμ 469/2016 απόφασης οικονομικής επιτροπής περί κατάρτισης προυπολογισμού και στοχοθεσίας Δήμου Νέας Σμύρνης οικ. έτους 2017

Σας παρακαλώ να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ημοτικού Συμβουλίου (2ας Μαΐου 8, 3ος
όροφος) την 29-11-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30, για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, για τα εξής Θέματα Ημερήσιας ∆ιάταξης

ΘΕΜΑ 1 ΣΤ Αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος έτους 2016
ΘΕΜΑ 2 Ε Αναμόρφωση προυπολογισμού έτους 2016
ΘΕΜΑ 3 Αναπροσαρμογή ή μη δημοτικών τελών καθαριότητας, φωτισμού και δημοτικού φόρου για το 2017
ΘΕΜΑ 4 Προσδιορισμός δημοτικών τελών κατάληψης πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων με χριστουγεννιάτικα είδη έτους 2016
ΘΕΜΑ 5 Έγκριση απολογισμού Γ τριμήνου 2016 ΝΠΔΔ Εθνική Στέγη (ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ)
ΘΕΜΑ 6 Έγκριση απολογισμού Γ τριμήνου 2016 ΝΠΔΔ ΚΚΠΑ (ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ)
ΘΕΜΑ 7 Έγκριση ταμειακού απολογισμού έτους 2015 ΝΠΔΔ Πολιτιστικός Οργανισμός
ΘΕΜΑ 8 Έγκριση προυπολογισμού έτους 2017 ΝΠΔΔ Πολιτιστικός Οργανισμός
ΘΕΜΑ 9 Έγκριση στοχοθεσίας έτους 2017 ΝΠΔΔ Πολιτιστικός Οργανισμός
ΘΕΜΑ 10 Έγκριση προυπολογισμού έτους 2017 ΝΠΔΔ ΚΚΠΑ

ΘΕΜΑ 11 Έγκριση στοχοθεσίας έτους 2017 ΝΠΔΔ ΚΚΠΑ
ΘΕΜΑ 12 Χρονική παράταση σύμβασης για την συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
ΘΕΜΑ 13 Έγκριση της υπ/αριθμ 80/2016 μελέτης του έργου διαμόρφωση ανακαίνισης αθλητικών εγκαταστάσεων αύλειων χώρων σχολείων
ΘΕΜΑ 14 Έγκριση της υπ/αριθμ 94/2016 μελέτης του έργου διαμόρφωσης πεζοδρομίων πεζόδρομων

ΘΕΜΑ 15 Έγκριση αιτιολογικής έκθεσης για καθορισμό όρων δόμησης του έργου νέο κλειστό γυμναστήριο - βιοκλιματικό πολυδύναμο αθλητικό κέντρο ΔΝΣ
ΘΕΜΑ 16 Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 15.000 για την επιχορήγηση αθλητικών - πολιτιστικών - εξωραιστικών συλλόγων και ιερών ναών της πόλης για το έτος 2016
ΘΕΜΑ 17 Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 3000 εξόδων κίνησης διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης και ορισμός υπολόγου

ΘΕΜΑ 18 Αποδοχή του ποσού 114.290 για την κάλυψη των λειτουργικών ανάγκων των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης, κατάνομη και διάθεση του ποσού στις σχολικές επιτροπές
ΘΕΜΑ 19 Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης ποσού 40.000 για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης

ΘΕΜΑ 20 Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου Μαρίας Γεωργίου
ΘΕΜΑ 21 Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου Άννα Πλευριτάκη
ΘΕΜΑ 22 Έγκριση υλοποίησης του προγράμματος δράσεις παιδείας
ΘΕΜΑ 23 Συμμετοχή στην πράξη κέντρα δια βίου μάθησης (ΚΔΒΜ) με κωδικό ΟΠΣ 5002212

ΘΕΜΑ 24 Έγκριση συμμετοχής με κοινή πρόταση σε συνεργασία με την ΜΚΟ ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ για την ένταξη μας στο περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ 2014 - 2020 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09) με τίτλο δομή παροχής βασικών αγαθών κοινωνικό παντοπωλείο, παροχή συσσιτίου, κοινωνικό φαρμακείο με κωδικό πρόσκλησης ΑΤΤ040 Α/Α 0ΠΣ 1892 με ημερομηνία 21/11/2016 και ΑΠ 4860 και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Νέας Σμύρνης για σύναψη συμφωνητικού συνεργασίας με την ΜΚΟ ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ

ΘΕΜΑ 25 Χορήγηση προέγκρισης άδειας τεχνικών παίγνιων
ΘΕΜΑ 26 Παράταση εκμίσθωσης των κυλικείων του γυμναστηρίου - κολυμβητηρίου Δήμου Νέας Σμύρνης
ΘΕΜΑΤΑ 27 ΕΩΣ 33 Ανανέωση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων
ΘΕΜΑΤΑ 34 ΚΑΙ 35 Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου

ΘΕΜΑΤΑ 36 έως και 38 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

ΘΕΜΑΤΑ 39 ΚΑΙ 40 Διαγραφή βεβαιωτικών καταλόγων
ΘΕΜΑ 41 Έγκριση προυπολογισμού έτους 2017 ΝΠΔΔ Εθνική Στέγη
ΘΕΜΑ 42 Έγκριση στοχοθεσίας οικ. έτους 2017 ΝΠΔΔ Εθνική Στέγη

 Δημήτρης Πανταζής

 

Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Σμύρνης

 

Εκδότης εφημερίδας "Η Φωνή της Νέας Σμύρνης"

Ο Δημήτριος Αντ. Πανταζής γεννήθηκε στην Νέα Σμύρνη το 1981 και κατάγεται από την Μικρά Ασία μέσω των παππούδων του Δημήτριο Ιωαν. Πανταζή που γεννήθηκε στην Σμύρνη, Ευγενία Πανταζή το γένος Νικολαίδη που γεννήθηκε στο Οδεμήσιο και Δημήτριο Καχριμάνη που γεννήθηκε στο Αϊδίνιο. Γονείς του είναι ο Αντώνιος Πανταζής που γεννήθηκε στην Νέα Σμύρνη και η Ασπασία Καχριμάνη που γεννήθηκε στην Στυλίδα.

Έχει σπουδάσει Ειδικός Ναυτιλιακής Κατεύθυνσης και Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου σε δύο Ι.Ε.Κ. του Δημοσίου. Στο διάστημα 2003 έως 2010 εργάστηκε σε φορείς του Ιδιωτικού και του Δημοσίου τομέα.

Αρθρογραφεί ακατάπαυστα στον έντυπο τοπικό τύπο από το 2006 εώς και το 2010 σε εφημερίδα της Νέας Σμύρνης εβδομαδιαίας κυκλοφορίας. Στο διάστημα Ιούνιος έως και Σεπτέμβριος 2010 εργάζεται ως αρχισυντάκτης σε ημερήσια εφημερίδα της Γλυφάδας.

Τον Ιανουάριο του 2011 αναλαμβάνει εκδότης στην "Φωνή της Νέας Σμύρνης", την εφημερίδα που ίδρυσε ο πατέρας του Αντώνης Πανταζής το 1964. Παράλληλα με την έκδοση της εφημερίδας ασκεί το ελεύθερο επάγγελμα υπό τις ιδιότητες του διαφημιστή, γραφίστα και κατασκευαστή ιστοσελίδων.

Εκδίδει και διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα στα εννέα βιβλία που έγραψε ο πατέρας του Αντώνης Πανταζής για την ιστορία της Νέας Σμύρνης με τίτλο "Νέα Σμύρνη - Το Χρονικό μιας Πόλης".

Εκλέγεται πρώτος σε σταυρούς Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Σμύρνης το 2014 με την Δημοτική Παράταξη "Συμμαχία Πολιτών για την Νέα Σμύρνη". Ως Δημοτικός Σύμβουλος ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Σμύρνης από τον Σεπτέμβριο 2014 έως και τον Φεβρουάριο 2017 μέλος στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής όπου ομόφωνα από την ίδια την Επιτροπή εκλέχθεκε Αντιπρόεδρός της, καθώς και μέλος Διοικητικού Συμβουλίου στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Νέας Σμύρνης «Κέντρο Δραστηριότητας και Κοινωνικής Προστασίας παιδιών και νέων Νέας Σμύρνης (Εθνική Στέγη).

Από Μάρτιο 2017 έως και Αύγουστο 2019 που λήγει η τωρινή Δημαρχιακή θητεία είναι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου στις Ενιαίας Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας (Γραμματέας) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Σμύρνης, καθώς και μέλος στην Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Το 2015 ίδρυσε μαζί με ακόμα 24 Νεοσμυρνιούς το Φιλανθρωπικό Σωματείο «Όλοι μαζί για την Νέα Σμύρνη» στο οποίο σήμερα διατελεί Πρόεδρος.