Thursday, 27 October 2016 00:00

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 31/10/2016

ΘΕΜΑΤΑ ΔΣ

Σας παρακαλώ να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ημοτικού Συμβουλίου (2ας Μαΐου 8, 3ος
όροφος) την 31-10-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, για τα εξής Θέματα Ημερήσιας ∆ιάταξης

ΘΕΜΑ 1 Υποβολή έκθεσης ορκωτού λογιστή - ελεγκτή επι των οικονομικών καταστάσεων 2015.

ΘΕΜΑ 2 'Ε Αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος 2016

ΘΕΜΑ 3 Θ' Αναμόρφωση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2016

ΘΕΜΑ 4 Έκριση απολογιστικών στοιχείων 'Β Τριμήνου (Απρίλιος , Μάιος , Ιούνιος) 2016

ΘΕΜΑ 5 Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου

ΘΕΜΑ 6 Έγκριση πρόσληψης 17 πτυχιούχων φυσικής αγωγής με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στα πλαίσια του προγράμματος "Άθληση για όλους" περιόδου 2016 - 2017

ΘΕΜΑ 7 Έγκριση τεχνικού προγράμματος 2017

ΘΕΜΑ 8 Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προυπολογισμού 2016 ΝΠΔΔ Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Νέας Σμύρνης

ΘΕΜΑ 9 Εγκατάσταση και λειτουργίας φωτεινής σηματοδότησης για πεζούς επί της οδού Ευξείνου Πόντου στο ύψος της οδού Ταντάλου (5 Δημοτικό Σχολείο)

ΘΕΜΑ 10 Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής  του έργου "Διαμόρφωση χώρων ψηφιακού μουσείου, αριθμός μελέτης 58/2015

ΘΕΜΑ 11 Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πινακα και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου διαμόρφωση πεζοδρομίων - πεζοδρόμων αριθμός μελέτης 76/2015

ΘΕΜΑ 12 Διενέργεια διαδικασίας με διαπραγμάτευση για την απευθείας ανάθεση για προμήθεια βενζίνης και πετρελαίου κίνησης για την ομάδα Α

ΘΕΜΑΤΑ 13 ΕΩΣ 24 Ανανέωση χώρου στάθμευσης αναπηρικών Ι.Χ.

ΘΕΜΑ 25 Η από 21/07/2016 και με αρ. πρωτ. 27613/3-08-2016 δήλωση-πρόταση συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς της υπό εκκαθάριση τελούσης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "Χ. ΧΑΡΙΣΗΣ-Δ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ και ΣΙΑ ΕΠΕ" και τον διακριτικό τίτλο "JACOBI ΕΠΕ", εδρευούσης εις το Παλαιό Φάληρο Αττικής (οδός Πανδρόσου αρ. 56) νομίμως εκπροσωπούμενης υπό των εκκαθαριστών της : 1) Ευαγγέλου Χαρίση του Χριστοφόρου και της Δήμητρας, 2) Δημητρίου Χαρίση του Χριστοφόρου και της Δήμητρας, 3) Ιακώβου Ιακωβίδη του Χρήστου και της Μαρίας.

ΘΕΜΑ 26 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 688,80 για αμοιβές δικαστικού επιμελητή

ΘΕΜΑ 27 Διαγραφή βεβαιωτικών καταλόγων

ΘΕΜΑ 28 Α) Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 850 ευρώ που αφορούν έξοδα κίνησης διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης Β) Ορισμός υπόλογου με απόδοση λογαριασμού

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΑΠΕΡΓΗ

 Δημήτρης Πανταζής

 

Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Σμύρνης

 

Εκδότης εφημερίδας "Η Φωνή της Νέας Σμύρνης"

Ο Δημήτριος Αντ. Πανταζής γεννήθηκε στην Νέα Σμύρνη το 1981 και κατάγεται από την Μικρά Ασία μέσω των παππούδων του Δημήτριο Ιωαν. Πανταζή που γεννήθηκε στην Σμύρνη, Ευγενία Πανταζή το γένος Νικολαίδη που γεννήθηκε στο Οδεμήσιο και Δημήτριο Καχριμάνη που γεννήθηκε στο Αϊδίνιο. Γονείς του είναι ο Αντώνιος Πανταζής που γεννήθηκε στην Νέα Σμύρνη και η Ασπασία Καχριμάνη που γεννήθηκε στην Στυλίδα.

Έχει σπουδάσει Ειδικός Ναυτιλιακής Κατεύθυνσης και Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου σε δύο Ι.Ε.Κ. του Δημοσίου. Στο διάστημα 2003 έως 2010 εργάστηκε σε φορείς του Ιδιωτικού και του Δημοσίου τομέα.

Αρθρογραφεί ακατάπαυστα στον έντυπο τοπικό τύπο από το 2006 εώς και το 2010 σε εφημερίδα της Νέας Σμύρνης εβδομαδιαίας κυκλοφορίας. Στο διάστημα Ιούνιος έως και Σεπτέμβριος 2010 εργάζεται ως αρχισυντάκτης σε ημερήσια εφημερίδα της Γλυφάδας.

Τον Ιανουάριο του 2011 αναλαμβάνει εκδότης στην "Φωνή της Νέας Σμύρνης", την εφημερίδα που ίδρυσε ο πατέρας του Αντώνης Πανταζής το 1964. Παράλληλα με την έκδοση της εφημερίδας ασκεί το ελεύθερο επάγγελμα υπό τις ιδιότητες του διαφημιστή, γραφίστα και κατασκευαστή ιστοσελίδων.

Εκδίδει και διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα στα εννέα βιβλία που έγραψε ο πατέρας του Αντώνης Πανταζής για την ιστορία της Νέας Σμύρνης με τίτλο "Νέα Σμύρνη - Το Χρονικό μιας Πόλης".

Εκλέγεται πρώτος σε σταυρούς Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Σμύρνης το 2014 με την Δημοτική Παράταξη "Συμμαχία Πολιτών για την Νέα Σμύρνη". Ως Δημοτικός Σύμβουλος ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Σμύρνης από τον Σεπτέμβριο 2014 έως και τον Φεβρουάριο 2017 μέλος στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής όπου ομόφωνα από την ίδια την Επιτροπή εκλέχθεκε Αντιπρόεδρός της, καθώς και μέλος Διοικητικού Συμβουλίου στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Νέας Σμύρνης «Κέντρο Δραστηριότητας και Κοινωνικής Προστασίας παιδιών και νέων Νέας Σμύρνης (Εθνική Στέγη).

Από Μάρτιο 2017 έως και Αύγουστο 2019 που λήγει η τωρινή Δημαρχιακή θητεία είναι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου στις Ενιαίας Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας (Γραμματέας) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Σμύρνης, καθώς και μέλος στην Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Το 2015 ίδρυσε μαζί με ακόμα 24 Νεοσμυρνιούς το Φιλανθρωπικό Σωματείο «Όλοι μαζί για την Νέα Σμύρνη» στο οποίο σήμερα διατελεί Πρόεδρος.