Thursday, 10 March 2016 00:00

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης 16/3/16

ΘΕΜΑΤΑ ΔΣ

Σας παρακαλώ να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ημοτικού Συμβουλίου (2ας Μαΐου 8, 3 ος
όροφος) την 16-03-2016 ημέρα ∆ευτέρα και ώρα 16:00, για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, για τα εξής Θέματα Ημερήσιας ∆ιάταξης :

1ο ΘΕΜΑ: Β΄ Αναµόρφωση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2016 ∆ήµου Νέας Σµύρνης


2o ΘΕΜΑ : Προγραµµατισµός προσλήψεων προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου για την κάλυψη παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα


3o ΘΕΜΑ : Προγραµµατισµός προσλήψεων προσωπικού µε Σύµβαση Μίσθωσης Έργου


4o ΘΕΜΑ : Προγραµµατισµός προσλήψεων προσωπικού µε Σύµβαση Μίσθωσης Έργου, η δαπάνη µισθοδοσίας των οποίων θα καλυφθεί σε ποσοστό 100% από την καταβολή αντιτίµου ωφελουµένων πολιτών-δηµοτών


5o ΘΕΜΑ : Έγκριση αποστολής αιτήµατος πρόσληψης δεκαεπτά (17) πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα στα πλαίσια του προγράµµατος «Άθληση για όλους», περιόδου 2016-2017


6o ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ης Αναµόρφωσης Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2016 ΝΠ∆∆ «Κέντρο ∆ραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων-Εθνική Στέγη Ν. Σµύρνης»


7o ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ης Αναµόρφωσης Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2016 ΝΠ∆∆ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Ν. Σµύρνης»


8o ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ης Αναµόρφωσης Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2016 ΝΠ∆∆ «Πολιτιστικός Οργανισµός Ν. Σµύρνης»


9o ΘΕΜΑ : Μεταστέγαση ζευγαριού αναξιοπαθούντων σε άλλο ακίνητο του ∆ήµου


10o ΘΕΜΑ : Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #80.000# ευρώ για την υλοποίηση προγράµµατος «Αθλοδιακοπές 2016»


11o ΘΕΜΑ : Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #24.600,00# ευρώ που αφορά την υπηρεσία «Οργάνωση αθλητικών προγραµµάτων και δράσεων του ∆ήµου»


12o ΘΕΜΑ : Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #500,00# ευρώ που αφορούν εξόδα κίνησης, διαµονής και ηµερήσιας αποζηµίωσης


13o ΘΕΜΑ : Έκδοση εγγυητικής επιστολής ποσού #1.714# ευρώ προς ∆ΕΠΑ


14o ΘΕΜΑ : Ορισµός αρµοδίου ελεγκτικού οργάνου για τον έλεγχο τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων


15o ΘΕΜΑ : Έγκριση κατασκευής ζώνης διαφυγής-εκτόνωσης επί του κυκλοφοριακού κόµβου που βρίσκεται επί των οδών Αγ. Φωτεινής, Αγ. Σοφίας & Ελ. Βενιζέλου


16o ΘΕΜΑ : Έγκριση κατασκευής θέσεων στάθµευσης και νησίδων κυκλοφοριακής ρύθµισης επί των κυκλοφοριακών κόµβων που βρίσκονται α) επί των οδών Ηρακλείου και Πέτρας β) επί των οδών Ηρακλείου και Καλικρατείας


17o ΘΕΜΑ : Έγκριση κατασκευής θέσεων στάθµευσης και νησίδων κυκλοφοριακής ρύθµισης επί του κυκλοφοριακού κόµβου που βρίσκονται επί των οδών Ανοίξεως & Ευξ. Πόντου


18o ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής» αρ. µελ. 74/2015


19o ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων» αρ. µελ. 62/2014


20o ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κάλυψη µεµονωµένων λάκκων» µε αρ. µελ. 81/2012


21o ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Εξυγίανση και αποκατάσταση εκτεταµένων καθιζήσεων αγωγών οµβρίων» µε αρ. µελ. 99/2012


22o ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «∆ιαµόρφωση χώρου στάθµευσης επί της οδού Αγησιλάου» µε αρ. µελ. 100/2012


23o ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση τριγωνικής νησίδας Ραιδεστού-Κουντουριώτη» µε αρ. µελ. 86/2013


24o ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή-Ανάπλαση νησίδων» µε αρ. µελ. 145/2012


25o ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή 7ου βρεφονηπιακού σταθµού του ∆ήµου Ν. Σµύρνης (οδός Σινώπης)»


26o ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης εργασιών του έργου «Συντήρηση-Ανακατασκευή µονώσεων σχολικών συγκροτηµάτων» αρ. µελ. 59/2015


27o ΘΕΜΑ : Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε υφιστάµενα δηµοτικά κτίρια ∆ήµου Ν. Σµύρνης» µε αρ. µελ. 08/2014


28o ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα της εργασίας «Συντήρηση –επισκευή µεταφορικών µέσων» αρ. µελ. 20/2015


29o ΘΕΜΑ : Έγκριση ∆ιενέργειας προµήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων του έτους 2016 µε την διαδικασία του Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού


30o ΘΕΜΑ : Παράταση Εκµίσθωσης του περιπτέρου-Ανθοπωλείου έµπροσθεν του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου Ν. Σµύρνης


31o ΘΕΜΑ : Παράταση σύµβασης για την προµήθεια «Ειδών υγιεινής και καθαριότητας»


32o ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης αποµάκρυνσης κενωθέντος (σχολάζοντος) κουβουκλίου περιπτέρου και κατάργηση θέσης


33o ΘΕΜΑ : Έγκριση ή µη διάθεσης πίστωσης για καταβολή αποζηµίωσης από πτώση δέντρου

34o ΘΕΜΑ : Έγκριση ή µη διάθεσης πίστωσης για καταβολή αποζηµίωσης από πτώση δέντρου

35o ΘΕΜΑ : Ανανέωση χώρου στάθµευσης για το υπαρ. ΙΕΕ 8301 Αναπηρικό αυτοκίνητο

36o ΘΕΜΑ : Παραώρηση χώρου στάθµευσης για το υπαρ. ΑΚΖ 9127 Αναπηρικό αυτοκίνητο

37o ΘΕΜΑ : Ανανέωση χώρου στάθµευσης για το υπαρ. ΙΕΟ 9009 Αναπηρικό αυτοκίνητο

38o ΘΕΜΑ : Ανανέωση χώρου στάθµευσης για το υπαρ. ΙΖΚ 4391 Αναπηρικό αυτοκίνητο

39o ΘΕΜΑ : Ανανέωση χώρου στάθµευσης για το υπαρ. ΙΜΙ 6749 Αναπηρικό αυτοκίνητο

40o ΘΕΜΑ : Ανανέωση χώρου στάθµευσης για το υπαρ. ΥΗΗ 9444 Αναπηρικό αυτοκίνητο

41o ΘΕΜΑ : Ανανέωση χώρου στάθµευσης για το υπαρ. ΙΒΖ 8650 Αναπηρικό αυτοκίνητο

42o ΘΕΜΑ : Ανανέωση χώρου στάθµευσης για το υπαρ. ΙΒΒ 6212 Αναπηρικό αυτοκίνητο

43o ΘΕΜΑ : Παραχώρηση χώρου στάθµευσης για το υπαρ. ΙΗΜ 6911 Αναπηρικό αυτοκίνητο

44o ΘΕΜΑ : Παραχώρηση χώρου στάθµευσης για το υπαρ. ΥΖΡ 8855 Αναπηρικό αυτοκίνητο

45o ΘΕΜΑ : Ανανέωση χώρου στάθµευσης για το υπαρ. ΙΚΝ 6329 Αναπηρικό αυτοκίνητο

46o ΘΕΜΑ : Έγκριση ψηφίσµατος για την καθιέρωση της Παγκόσµιας Ηµέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας

Νέα Σµύρνη 10-3-2016
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΑΠΕΡΓΗ

 

 Δημήτρης Πανταζής

 

Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Σμύρνης

 

Εκδότης εφημερίδας "Η Φωνή της Νέας Σμύρνης"

Ο Δημήτριος Αντ. Πανταζής γεννήθηκε στην Νέα Σμύρνη το 1981 και κατάγεται από την Μικρά Ασία μέσω των παππούδων του Δημήτριο Ιωαν. Πανταζή που γεννήθηκε στην Σμύρνη, Ευγενία Πανταζή το γένος Νικολαίδη που γεννήθηκε στο Οδεμήσιο και Δημήτριο Καχριμάνη που γεννήθηκε στο Αϊδίνιο. Γονείς του είναι ο Αντώνιος Πανταζής που γεννήθηκε στην Νέα Σμύρνη και η Ασπασία Καχριμάνη που γεννήθηκε στην Στυλίδα.

Έχει σπουδάσει Ειδικός Ναυτιλιακής Κατεύθυνσης και Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου σε δύο Ι.Ε.Κ. του Δημοσίου. Στο διάστημα 2003 έως 2010 εργάστηκε σε φορείς του Ιδιωτικού και του Δημοσίου τομέα.

Αρθρογραφεί ακατάπαυστα στον έντυπο τοπικό τύπο από το 2006 εώς και το 2010 σε εφημερίδα της Νέας Σμύρνης εβδομαδιαίας κυκλοφορίας. Στο διάστημα Ιούνιος έως και Σεπτέμβριος 2010 εργάζεται ως αρχισυντάκτης σε ημερήσια εφημερίδα της Γλυφάδας.

Τον Ιανουάριο του 2011 αναλαμβάνει εκδότης στην "Φωνή της Νέας Σμύρνης", την εφημερίδα που ίδρυσε ο πατέρας του Αντώνης Πανταζής το 1964. Παράλληλα με την έκδοση της εφημερίδας ασκεί το ελεύθερο επάγγελμα υπό τις ιδιότητες του διαφημιστή, γραφίστα και κατασκευαστή ιστοσελίδων.

Εκδίδει και διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα στα εννέα βιβλία που έγραψε ο πατέρας του Αντώνης Πανταζής για την ιστορία της Νέας Σμύρνης με τίτλο "Νέα Σμύρνη - Το Χρονικό μιας Πόλης".

Εκλέγεται πρώτος σε σταυρούς Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Σμύρνης το 2014 με την Δημοτική Παράταξη "Συμμαχία Πολιτών για την Νέα Σμύρνη".

Ως Δημοτικός Σύμβουλος ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Σμύρνης από τον Σεπτέμβριο 2014 έως και τον Φεβρουάριο 2017 μέλος στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής όπου ομόφωνα από την ίδια την Επιτροπή εκλέχθεκε Αντιπρόεδρός της, καθώς και μέλος Διοικητικού Συμβουλίου στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Νέας Σμύρνης «Κέντρο Δραστηριότητας και Κοινωνικής Προστασίας παιδιών και νέων Νέας Σμύρνης (Εθνική Στέγη) εκπροσωπώντας την Δημοτική Παράταξη της Αντιπολίτευσης "Συμμαχία Πολιτών για την Νέα Σμύρνη".

Από Μάρτιο 2017 έως και Αύγουστο 2019 που λήγει η τωρινή Δημαρχιακή θητεία είναι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου στις Ενιαίας Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Σμύρνης, καθώς και μέλος στην Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Συμμετέχει ως μέλος στους τοπικούς Συλλόγους και Σωματεία της Νέας Σμύρνης "Εστία" (Σωματείο Μικρασιατικής Μνήμης) και στον "Φοίνικα" (Εξωραϊστικός Ψυχαγωγικός και Πνευματικός Σύλλογος) στο όποιο έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος τα έτη 2014 και 2015.

Το 2015 ίδρυσε μαζί με ακόμα 24 Νεοσμυρνιούς το Φιλανθρωπικό Σωματείο «Όλοι μαζί για την Νέα Σμύρνη» στο οποίο σήμερα διατελεί Πρόεδρος.