Thursday, 28 January 2016 00:00

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης 1/2/16

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης 1/2/16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2η της 1-2-2016 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (ματαιωθείσα για τα θέματα 1-31)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Α.Π. 3164/28-1-2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Σας παρακαλώ να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ( 2ας Μαΐου 8, 3ος όροφος ) την 1-2-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, για τα εξής Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ: Α' Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος 2016
2o ΘΕΜΑ : Α' Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016 Δήμου Νέας Σμύρνης
3o ΘΕΜΑ : Ανατροπή Αποφάσεων Αναλήψεων Υποχρεώσεων
4o ΘΕΜΑ : Αποδοχή ή μη πρότασης Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό
5o ΘΕΜΑ : Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης συνολικού ποσού 20.001,95 που αφορά πληρωμή ανεξόφλητων παραστατικών έτους 2015
6o ΘΕΜΑ : Συζήτηση και λήψη απόφασης για επιχορήγηση η μη του Συλλόγου «Ηλιαχτίδα»
7o ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων οικ. έτους 2016
8o ΘΕΜΑ : Αποδοχή της υπ αρ. 502/2015 Α.Ε.Ε. Ε.Δ.Σ.Ν.Α.
9o ΘΕΜΑ : Διόρθωση ή μη και τροποποίηση ή μη του υπ' αρ. πρωτ. 13.483/26-3-2008 συμφωνητικού μισθώσεως
10o ΘΕΜΑ : Παράταση Σύμβασης που αφορά την προμήθεια ειδών τροφίμων Κοινωνικού Συσσιτίου αρ. μελ 55/14
11o ΘΕΜΑ : Παράταση Σύμβασης που αφορά την προμήθεια ειδών τροφίμων Κοινωνικού Συσσιτίου αρ. μελ 55/14
12o ΘΕΜΑ : Παράταση Σύμβασης για την προμήθεια Γάλατος
13o ΘΕΜΑ : Έγκριση πρωτοκόλλου καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας
14o ΘΕΜΑ : Έγκριση πρωτοκόλλου καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας

15o ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη Διάθεσης πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης από πτώση δένδρου
16o ΘΕΜΑ : Διαγραφή Ληξιπρόθεσμων οφειλών
17o ΘΕΜΑ : Διαγραφή Ληξιπρόθεσμων οφειλών
18o ΘΕΜΑ : Διαγραφή Ληξιπρόθεσμων οφειλών
19o ΘΕΜΑ : Διαγραφή Ληξιπρόθεσμων οφειλών
20o ΘΕΜΑ : Διαγραφή Ληξιπρόθεσμων οφειλών
21o ΘΕΜΑ : Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 379,38 € που αφορά πρόστιμο ΔΤ και ΤΑΠ παρελθόντων ετών
22o ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και 1ου ΠΚΝΤΜΝΕ για το έργο «Διαμόρφωση Χώρων Ψηφιακού Μουσείου» αρ. μελ.58/15
23o ΘΕΜΑ : Έγκριση της υπ' αρ. 97/2015 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης»
24o ΘΕΜΑ : Παράταση τροποποίησης οικοπέδου, αρ. 6, επί των οδών Πλαστήρα 53 & Σάρδεων του Ο.Τ. 17, του Ρ.Σ. Νέας Σμύρνης
25o ΘΕΜΑ : Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το υπαρ. ΙΟΡ 2260 Αναπηρικό αυτοκίνητο
26o ΘΕΜΑ : Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το υπαρ. ΙΕΥ 2780 Αναπηρικό αυτοκίνητο
27o ΘΕΜΑ : Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το υπαρ. ΙΚΝ 7275 Αναπηρικό αυτοκίνητο
28o ΘΕΜΑ : Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το υπαρ. ΙΗΖ 6702 Αναπηρικό αυτοκίνητο
29o ΘΕΜΑ : Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το υπαρ. ΚΑΚ 3769 Αναπηρικό αυτοκίνητο
30o ΘΕΜΑ : Παραχώρηση χώρου στάθμευσης για το υπαρ. ΥΗΝ 5162 Αναπηρικό αυτοκίνητο
31o ΘΕΜΑ : Παραχώρηση χώρου στάθμευσης για το υπαρ. ΙΜΗ 6482 Αναπηρικό αυτοκίνητο
32o ΘΕΜΑ : Τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου Νέας Σμύρνης

33o ΘΕΜΑ : Παράταση ή μη μίσθωσης του περιπτέρου – αναψυκτηρίου που βρίσκεται εντός τους άλσους Ν. Σμύρνης
34o ΘΕΜΑ : Εγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης»
35o ΘΕΜΑ : Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού ύψους 185 € που αφορά παράβολο για αντικατάσταση άδειας λειτουργίας καταστήματος
36o ΘΕΜΑ : Αποδοχή του ποσού 114.290 € για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης – κατανομή και διάθεση του ποσού των 114.118,56 € στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ν. Σμύρνης

Νέα Σμύρνη 28-1-2016
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΑΠΕΡΓΗ

 Δημήτρης Πανταζής

 

Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Σμύρνης

 

Εκδότης εφημερίδας "Η Φωνή της Νέας Σμύρνης"

Ο Δημήτριος Αντ. Πανταζής γεννήθηκε στην Νέα Σμύρνη το 1981 και κατάγεται από την Μικρά Ασία μέσω των παππούδων του Δημήτριο Ιωαν. Πανταζή που γεννήθηκε στην Σμύρνη, Ευγενία Πανταζή το γένος Νικολαίδη που γεννήθηκε στο Οδεμήσιο και Δημήτριο Καχριμάνη που γεννήθηκε στο Αϊδίνιο. Γονείς του είναι ο Αντώνιος Πανταζής που γεννήθηκε στην Νέα Σμύρνη και η Ασπασία Καχριμάνη που γεννήθηκε στην Στυλίδα.

Έχει σπουδάσει Ειδικός Ναυτιλιακής Κατεύθυνσης και Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου σε δύο Ι.Ε.Κ. του Δημοσίου. Στο διάστημα 2003 έως 2010 εργάστηκε σε φορείς του Ιδιωτικού και του Δημοσίου τομέα.

Αρθρογραφεί ακατάπαυστα στον έντυπο τοπικό τύπο από το 2006 εώς και το 2010 σε εφημερίδα της Νέας Σμύρνης εβδομαδιαίας κυκλοφορίας. Στο διάστημα Ιούνιος έως και Σεπτέμβριος 2010 εργάζεται ως αρχισυντάκτης σε ημερήσια εφημερίδα της Γλυφάδας.

Τον Ιανουάριο του 2011 αναλαμβάνει εκδότης στην "Φωνή της Νέας Σμύρνης", την εφημερίδα που ίδρυσε ο πατέρας του Αντώνης Πανταζής το 1964. Παράλληλα με την έκδοση της εφημερίδας ασκεί το ελεύθερο επάγγελμα υπό τις ιδιότητες του διαφημιστή, γραφίστα και κατασκευαστή ιστοσελίδων.

Εκδίδει και διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα στα εννέα βιβλία που έγραψε ο πατέρας του Αντώνης Πανταζής για την ιστορία της Νέας Σμύρνης με τίτλο "Νέα Σμύρνη - Το Χρονικό μιας Πόλης".

Εκλέγεται πρώτος σε σταυρούς Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Σμύρνης το 2014 με την Δημοτική Παράταξη "Συμμαχία Πολιτών για την Νέα Σμύρνη".

Ως Δημοτικός Σύμβουλος ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Σμύρνης από τον Σεπτέμβριο 2014 έως και τον Φεβρουάριο 2017 μέλος στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής όπου ομόφωνα από την ίδια την Επιτροπή εκλέχθεκε Αντιπρόεδρός της, καθώς και μέλος Διοικητικού Συμβουλίου στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Νέας Σμύρνης «Κέντρο Δραστηριότητας και Κοινωνικής Προστασίας παιδιών και νέων Νέας Σμύρνης (Εθνική Στέγη) εκπροσωπώντας την Δημοτική Παράταξη της Αντιπολίτευσης "Συμμαχία Πολιτών για την Νέα Σμύρνη".

Από Μάρτιο 2017 έως και Αύγουστο 2019 που λήγει η τωρινή Δημαρχιακή θητεία είναι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου στις Ενιαίας Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Σμύρνης, καθώς και μέλος στην Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Συμμετέχει ως μέλος στους τοπικούς Συλλόγους και Σωματεία της Νέας Σμύρνης "Εστία" (Σωματείο Μικρασιατικής Μνήμης) και στον "Φοίνικα" (Εξωραϊστικός Ψυχαγωγικός και Πνευματικός Σύλλογος) στο όποιο έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος τα έτη 2014 και 2015.

Το 2015 ίδρυσε μαζί με ακόμα 24 Νεοσμυρνιούς το Φιλανθρωπικό Σωματείο «Όλοι μαζί για την Νέα Σμύρνη» στο οποίο σήμερα διατελεί Πρόεδρος.